Izolacja pomieszczeń mokrych
 Oceń wpis
   

W tych wrażliwych częściach budynków, wilgoć może prowadzić do poważnych uszkodzeń. Pierwszymi oznakami zniszczeń, które można zaobserwować są przebarwienia i odpadające płytki. Jeśli mokre pomieszczenia są izolowane przed działaniem wilgoci, cały budynek jest trwale zabezpieczony. Całe ściany i posadzki powinny być zaizolowane bez szwów roboczych. Warstwa hydroizolacji powinna mieć zdolnośc do przekrywania

Ściany i posadzki w pomieszczeniach mokrych jak np. łazienki, kuchnie, pralnie mają stały kontakt w wodą. Profesjonalna hydroizolacja, mostkująca rysy daje nam gwarancję bezproblemowego użytkowania tych pomieszczeń. Bardzo ważną cechą hydroizolacji pomieszczeń mokrych jest zapewnienie odpowiedniej przyczepności dla okładzin ceramicznych.

Zabezpieczenie i naprawa betonu
 Oceń wpis
   

Uszkodzenia betonowych elementów konstrukcji jak np. ubytki, powinny być naprawione w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania konstrukcji. Odsłonięte stalowe elementy zbrojenia powinny byc oczyszczone i zabezpieczone przed korozją. Reprofilacja konstrukcji żelbetowych jest wykonywana za pomocą materiałów mineralnych.

Do naprawy betonu znakomicie nadaje się uniwersalna, szybkowiążąca zaprawa KÖSTER Betomor Multi A, która nie wymaga stosowania dodatkowych produktów chroniących zbrojenie przed korozją. Oprócz tego zaprawa KÖSTER Betomor Multi A zastępuje mostek przyczepny, zaprawę reprofilacyjną i drobnoziarnistą szpachlę do betonu. Produkt należy nakładać na nośne, przyczepne podłoże betonowe, stal zbrojeniowa powinna być oczyszczona z rdzy.

Do napraw powierzchni sufitów bardzo dobrze nadaje się lekka zaprawa cementowa.

Do powierzchniowych napraw betonu i ujednolicenia powierzchni betonu należy stosować szpachlę do betonu

W wypadku napraw dużych powierzchni naprawianego betonu i znacznej grubości nakładanych warstw należy stosować zaprawę naprawczą. Ta zaprawa może być nakładana zarówno ręcznie przy pomocy kielni jak i natryskiwana agregatem tynkarskim. Zaprawa naprawcza nakładana jest na nośną, czystą powierzchnię betonu zapewniającą odpowiednią przyczepność. Stal zbrojeniową należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć przed korozją stosując np. żywicę , mieszaną z piaskiem kwarcowym.

Rysy w betonie, które są suche należy zamknąć w technice iniekcji ciśnieniowej stosując żywicę

Przy naprawach powierzchni betonowych na balkonach i tarasach z reguły konieczne jest stosowanie warstwy chroniącej zbrojenie przed korozją, środka poprawiającego przyczepność zapraw do starego betonu, gruboziarnistej zaprawy reprofilacyjnej i drobnoziarnistej szpachli do betonu.

Do powierzchniowych napraw betonu i ujednolicenia powierzchni betonu należy stosować szpachlę. Naprawione powierzchnie należy pomalować np. farbą silikonową.

Izolację zespoloną (podpłytkową) balkonów i tarasów należy wykonać z elastycznej, mostkującej rysy zaprawy hydroizolacyjnej (szary lub biały). Izolacja balkonu lub tarasu wykonana z NB Elastik jest odporna na ścieranie, nadaje się do chodzenia i stanowi bardzo dobre, zapewniające wysoką przyczepność podłoże pod okładziny ceramiczne.Elastik ma bardzo dobrą przyczepność także do wilgotnych podłoży.

Iniekcja rys i pęknięć
 Oceń wpis
   

Pęknięcia w betonie mogą obniżać wytrzymałość konstrukcji, skracając czas trwałości i funkcjonowania budynku. W celu przywrócenia funkcjonalności budowli konieczne jest zamknięcie rysy, za pomocą żywicy elastycznej lub sztywnej żywicy, która mostkuje pęknięcie przywracając nośność elementowi budowli. Rysa jest wypełniana w całym jej przekroju za pomocą odpowiedniej żywicy poliuretanowej metodą iniekcji pod ciśnieniem. Produkowane przez nas żywice iniekcyjne są dopuszczone do stosowania w kontakcie z wodą pitną.

Suche oraz mokre rysy mogą być trwale uszczelniane przy użyciu poliuretanowych żywic iniekcyjnych ktore sa produktem, który najczęściej jest stosowany do uszczelniania rys gdzie mamy do czynienia z przeciekaniem wody. Produkt spienia się i zwiększa objętość przy kontakcie z wodą co powoduje zatrzymanie przecieku. W czasie iniekcji wtórnej wykonywanej tym samym materiałem uzyskujemy elastyczne i trwałe uszczelnienie przeciekającej rysy.

Żywica poliuretanowa stosowana jest do siłowego zespolenia suchych rys.

żywica o bardzo małej lepkości oraz ma wydłużony czas reakcji. Nadaje się zwłaszcza do iniekcji rys o niewielkiej rozwartości oraz do iniekcji węży iniekcyjnych w przerwach roboczych.

materiałem iniekcyjnym na bazie mineralnej. Bardzo dobrze nadaje się do wypełniania rys o średniej rozwartości, oraz do wypełniania pustych przestrzeni w ścianach. Posiada bardzo dobrą przyczepność do wilgotnych podłoży, oraz cechuje go bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie.

Materiały iniekcyjne wtłaczane są w rysy i pęknięcia za pomocą pompy iniekcyjnej przez tak zwane pakery lub iniektory. Do iniekcji z zastosowaniem żywic poliuretanowych zalecane jest stosowanie pakerów stalowychr, które wytrzymują wysokie ciśnienie. Plastikowe pakery wbijane o średnicy 12 mm oraz 18 mm stosowane są przy iniekcji niskociśnieniowej – np. zaprawy iniekcyjnej lub przy odtwarzaniu przepon poziomych z użyciem produktów na bazie krzemianowej. Pakery jednodniow posiadają dwa zawory zwrotne (kalamitki), co umożliwia szybki postęp prac, gdyż górna część pakera może być usunięta natychmiast po zakończeniu iniekcji.

 

 

Wilgoć podciągana kapilarnie jest przyczyną zawilgocenia
 Oceń wpis
   

 wolno stosować wyłącznie farby o wysokiej paroprzepuszczalności (np. KÖSTER Silikonfarbe).

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem odtworzenia izolacji poziomej jest wykonanie iniekcji preparatem z użyciem opatentowanego systemu wałków kapilarnych oraz uchwytów mocujących.Ktorty to jest roztworem żywic o bardzo dużej zdolności penetracji, który wnika w najdobnniejsze pory i kapilary. Działa hydrofobizująco oraz dodatkowo zamyka kapilary.

W ścianie należy wywiercić otwory w rozstawie zależnym od grubości ściany. Następnie montuje się wałki kapilarne, uchwyty i kartusze z płynem iniekcyjnym , który jest samoistnie wciągany w ściany bez użycia ciśnienia. Ten bezciśnieniowy sposób wykonywania iniekcji wykorzystuje zjawisko podciągania kapilarnego (to samo, które jest przyczyną zawilgocenia ścian) do rozprowadzenia płynu iniekcyjnego do najmniejszych kapilarów w ścianie. Ten system iniekcji ma tą wielką zaletę, że nie mamy żadnych strat materiału iniekcyjnego w miejscach gdzie w ścianie występują pęknięcia lub puste przestrzenie. Dzieje się tak bo przekazywanie płynu iniekcyjnego ścianie następuje na zasadzie kapilarnej, tylko tam gdzie jest kontakt wałeczka kapilarnego ze ścianą. W miejscach pęknięć i pustek nie ma kontaktu wałeczka kapilarnego ze ścianą nie ma nasączania ściany płynem iniekcyjnym.

W wypadku ścian o niewielkim poziomie zawilgocenia i zasolenia można stosować płyn iniekcyjny na bazie krzemianowej Należy jednak wcześniej wykonać badanie zawilgocenia i zasolenia ścian.

Po usunięciu przyczyn zawilgocenia ścian przez wykonanie iniekcji należy na ścianach wykonać tynki renowacyjne. Tynki renowacyjne umożliwiają bezawaryjne wysychanie zawilgoconych i zasolonych ścian. Cechuje je bardzo dobra paroprzepuszczalność i hydrofobowość. Dzięki wysokiej porowatości tynków renowacyjnych sole krystalizujące przy wysychaniu ściany odkładają się w porach tynków nie powodując wykwitów na ścianach i uszkodzenia farb.

Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz
 Oceń wpis
   

Piwnice mogą być uszczelniane od wewnątrz bez konieczności odkopywania fundamnetów i przeprowadzania robót ziemnych. Tego typu hydroizolacja może być wykonywana nawet w przypadku występowania przecieków. Hydroizolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem uzyskiwana jest za pomocą specjalnego mineralnego systemu. Po wykonaniu hydroizolacji, na ścianę można nakładać hydrofobowy, otwarty dyfuzyjnie tynk renowacyjny.

Hydroizolację pod posadzką, na płycie fundamentowej można wykonać z materiałów na bazie mineralnej. Dużą zaletą mineralnych materiałów hydroizolacyjnych jest ich bardzo dobra przyczepność do betonu. Trwałość mineralnych materiałów hydroizolacyjnych w idealnych warunkach równa jest trwałości samego budynku.

Zewnętrzna hydroizolacja fundamentów
 Oceń wpis
   

Zawilgocone piwnice nie mogą być w pełni wykorzystane, a obciążenie wilgocią może zagrażać substancji budowlanej.

Oferujemy trzy metody na przywrócenie użyteczności pomieszczeniom piwnicznym poprzez zastosowanie nowej, trwałej i szczelnej hydroizolacji: z zewnątrz za pomocą modyfikowanych tworzywami sztucznymi mas bitumicznych, szlamów uszczelniających lub samoprzylepnych izolacji bitumicznych – za pomocą, których zewnętrzna powierzchnia ścian fundamentowych jest izolowana i zabezpieczona przed działaniem wody.

Alternatywną metodą jest iniekcja kurtynowa, za pomocą której hydroizolacja piwnicy może być wykonana od wewnątrz. Ta metoda może być stosowana w późniejszym terminie, np. podczas pogłębiania piwnic istniejącego już budynku. W tym przypadku, połączenie ściany z posadzką może być uszczelnione metodą iniekcji.

 

Najnowsze komentarze
O mnie
Przemysław Dobosz
Przemyslaw Dobosz jestem wlascicelem firmy Derty Serwis zajmujacej sie odgrzybianiem likwidacja wilgoci i osuszaniem budynkow
Archiwum
Rok 2012