Hydroizolacja dachu
 Oceń wpis
   

Ze względu na swoje umiejscowienie, dachy są narażone na zmienne temperatury i warunki pogodowe. W warstwie hyroizolacji mogą pojawiać się pęknięcia spowodowane naciskiem na izolację. W przypadku izolacji dachu wymagana jest duża trwałość i bezpieczeństwo. Stosowane są do tego materiały o dużej elastyczności i odporności na promieniowanie UV.

Hydroizolacja dachów o małej powierzchni, nad obiektami nie zamieszkanymi może być wykonana przy użyciu samoprzylepnych izolacji w sposób łatwy i szybki. Suche i czyste podłoże należy najpierw zagruntować za pomocą folii w płynie . Przy temperaturze poniżej zera do gruntowania podłoża należy stosować preparat KÖSTER.  Po wyschnięciu warstwy gruntującej izolacja samoprzylepna jest klejona do podłoża z zakładami wynoszącymi 10 cm. Zakończenia izolacji należy uszczelnić za pomocą folii bitumiczno-kauczukowej.

Betonowe stropodachy, w których występuje duża ilość przewodów instalacyjnych sprawiają problemy przy wykonywaniu pokryć dachowych z materiałów dostarczanych w rolkach

Izolacja pomieszczeń mokrych
 Oceń wpis
   

W tych wrażliwych częściach budynków, wilgoć może prowadzić do poważnych uszkodzeń. Pierwszymi oznakami zniszczeń, które można zaobserwować są przebarwienia i odpadające płytki. Jeśli mokre pomieszczenia są izolowane przed działaniem wilgoci, cały budynek jest trwale zabezpieczony. Całe ściany i posadzki powinny być zaizolowane bez szwów roboczych. Warstwa hydroizolacji powinna mieć zdolnośc do przekrywania

Ściany i posadzki w pomieszczeniach mokrych jak np. łazienki, kuchnie, pralnie mają stały kontakt w wodą. Profesjonalna hydroizolacja, mostkująca rysy daje nam gwarancję bezproblemowego użytkowania tych pomieszczeń. Bardzo ważną cechą hydroizolacji pomieszczeń mokrych jest zapewnienie odpowiedniej przyczepności dla okładzin ceramicznych.

Zabezpieczenie i naprawa betonu
 Oceń wpis
   

Uszkodzenia betonowych elementów konstrukcji jak np. ubytki, powinny być naprawione w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania konstrukcji. Odsłonięte stalowe elementy zbrojenia powinny byc oczyszczone i zabezpieczone przed korozją. Reprofilacja konstrukcji żelbetowych jest wykonywana za pomocą materiałów mineralnych.

Do naprawy betonu znakomicie nadaje się uniwersalna, szybkowiążąca zaprawa KÖSTER Betomor Multi A, która nie wymaga stosowania dodatkowych produktów chroniących zbrojenie przed korozją. Oprócz tego zaprawa KÖSTER Betomor Multi A zastępuje mostek przyczepny, zaprawę reprofilacyjną i drobnoziarnistą szpachlę do betonu. Produkt należy nakładać na nośne, przyczepne podłoże betonowe, stal zbrojeniowa powinna być oczyszczona z rdzy.

Do napraw powierzchni sufitów bardzo dobrze nadaje się lekka zaprawa cementowa.

Do powierzchniowych napraw betonu i ujednolicenia powierzchni betonu należy stosować szpachlę do betonu

W wypadku napraw dużych powierzchni naprawianego betonu i znacznej grubości nakładanych warstw należy stosować zaprawę naprawczą. Ta zaprawa może być nakładana zarówno ręcznie przy pomocy kielni jak i natryskiwana agregatem tynkarskim. Zaprawa naprawcza nakładana jest na nośną, czystą powierzchnię betonu zapewniającą odpowiednią przyczepność. Stal zbrojeniową należy oczyścić z rdzy i zabezpieczyć przed korozją stosując np. żywicę , mieszaną z piaskiem kwarcowym.

Rysy w betonie, które są suche należy zamknąć w technice iniekcji ciśnieniowej stosując żywicę

Przy naprawach powierzchni betonowych na balkonach i tarasach z reguły konieczne jest stosowanie warstwy chroniącej zbrojenie przed korozją, środka poprawiającego przyczepność zapraw do starego betonu, gruboziarnistej zaprawy reprofilacyjnej i drobnoziarnistej szpachli do betonu.

Do powierzchniowych napraw betonu i ujednolicenia powierzchni betonu należy stosować szpachlę. Naprawione powierzchnie należy pomalować np. farbą silikonową.

Izolację zespoloną (podpłytkową) balkonów i tarasów należy wykonać z elastycznej, mostkującej rysy zaprawy hydroizolacyjnej (szary lub biały). Izolacja balkonu lub tarasu wykonana z NB Elastik jest odporna na ścieranie, nadaje się do chodzenia i stanowi bardzo dobre, zapewniające wysoką przyczepność podłoże pod okładziny ceramiczne.Elastik ma bardzo dobrą przyczepność także do wilgotnych podłoży.

Uszczelnienie piwnicy od wewnątrz
 Oceń wpis
   

Piwnice mogą być uszczelniane od wewnątrz bez konieczności odkopywania fundamnetów i przeprowadzania robót ziemnych. Tego typu hydroizolacja może być wykonywana nawet w przypadku występowania przecieków. Hydroizolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem uzyskiwana jest za pomocą specjalnego mineralnego systemu. Po wykonaniu hydroizolacji, na ścianę można nakładać hydrofobowy, otwarty dyfuzyjnie tynk renowacyjny.

Hydroizolację pod posadzką, na płycie fundamentowej można wykonać z materiałów na bazie mineralnej. Dużą zaletą mineralnych materiałów hydroizolacyjnych jest ich bardzo dobra przyczepność do betonu. Trwałość mineralnych materiałów hydroizolacyjnych w idealnych warunkach równa jest trwałości samego budynku.

Zewnętrzna hydroizolacja fundamentów
 Oceń wpis
   

Zawilgocone piwnice nie mogą być w pełni wykorzystane, a obciążenie wilgocią może zagrażać substancji budowlanej.

Oferujemy trzy metody na przywrócenie użyteczności pomieszczeniom piwnicznym poprzez zastosowanie nowej, trwałej i szczelnej hydroizolacji: z zewnątrz za pomocą modyfikowanych tworzywami sztucznymi mas bitumicznych, szlamów uszczelniających lub samoprzylepnych izolacji bitumicznych – za pomocą, których zewnętrzna powierzchnia ścian fundamentowych jest izolowana i zabezpieczona przed działaniem wody.

Alternatywną metodą jest iniekcja kurtynowa, za pomocą której hydroizolacja piwnicy może być wykonana od wewnątrz. Ta metoda może być stosowana w późniejszym terminie, np. podczas pogłębiania piwnic istniejącego już budynku. W tym przypadku, połączenie ściany z posadzką może być uszczelnione metodą iniekcji.

 

Najnowsze komentarze
O mnie
Przemysław Dobosz
Przemyslaw Dobosz jestem wlascicelem firmy Derty Serwis zajmujacej sie odgrzybianiem likwidacja wilgoci i osuszaniem budynkow
Archiwum
Rok 2012